Türkiye Cumhuriyeti

İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Büyükelçinin Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde akredite  Cidde’de mukim ilk münhasır Daimi Temsilciliği olarak 24 Temmuz 2015 tarihinde faaliyete geçmiş olmanın onurunu yaşıyoruz.

Daimi Temilciliğimiz, kısa süre içinde Cidde’nin Zahra semtindeki kalıcı Kançılaryasına taşınmış ve personel kadrolarını tekemmül ettirme ve altyapısını tamamlama aşamasına gelmiştir.

Daimi Temsilciliğimizin asli görevi, İslam ülkeleri arasındaki yegane çok taraflı  kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde, ülkemizin bihakkında temsili,  Teşkilatın çalışmalarına gerekli katkı ve katılımın sağlanması ve siyasi, iktisadi, kültürel, sosyal ve teknik alanlarda işbirliği ve dayanışmanın daha da ileriye taşınmasıdır.

Ülkemizin ekonomik gücü, kurumsal kapasitesi ve başta kardeş İslam ülkeleri olmak üzere bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası barış, istikrar, güvenlik ve refaha katkıda bulunma yolunda benimsediği öncü ve ön alıcı dış politikaya uygun olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı içinde esasen geçmişten bu yana oynadığı etkin ve  olumlu rolün, Daimi Temsilciliğimizin faaliyete geçmesiyle daha da ileriye götürüleceğine inanmaktayım.

Türkiye, halen SESRIC, IRCICA gibi iki önemli ve başarılı İİT alt kuruluşuna evsahipliği yapmakta, İİT’nin 4 daimi komitesinden biri olan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızca deruhte edilmektedir. Ülkemizde SMIIC, IBRAF gibi İİT ilgili kuruluşları faal bulunmaktadır. Dolayısıyla, kapsamlı bir organ ve kurumlar sistemi olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın önemli evsahiplerinden biri de Türkiye’dir.

Ülkemizin İslam ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmaya katkıları, 14-15 Nisan 2016 tarihlerindeki 13. İslam Zirvesiyle birlikte başlayan Zirve Dönem Başkanlığımızda görünürlük kazanacak ve yeni bir aşamaya girmiştir.  Bu süreçte Daimi Temsilciliğimiz üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaktır.